• Ledenvergadering 6 dec / UITGESTELD IVM CORONA

  10 nov 2021
 • Ledenvergadering S.V. Ilpendam
   
  Beste leden van Sv Ilpendam,
   
  Wij hebben besloten om de aangekondigde ledenvergadering van 6 december tot nader orde uit te stellen. Uiteraard had dit online wel kunnen plaatsvinden, maar juist in deze tijd leek het ons beter te wachten totdat we weer op een meer persoonlijke wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan over lopende en toekomstige zaken. Laten we hopen dat dit weer kan in het eerste kwartaal van 2022.
   
  Bestuur S.V. Ilpendam
   
   
   
  ----------------------------------------------------
  Oude agenda / later nogmaals te publiceren cq aan te passen. 
  Datum:      NNB
  Aanvang:   20.00 uur
   

  1.       Opening voorzitter  

  2.       Vaststellen vorige notulen. 

  3.       Verslag Penningmeester 

  4.       Verslag Kascommissie 

  5.       Vaststelling Contributie seizoen 2021/2022 

  6.       Impact Corona op onze vereniging 

  7.       Afronding fase 1 / verduurzaamheidsproject en update fase 2 en 3 verbouwing kantine

  8.       Rondvraag          

  Notulen van de vorige vergadering kunnen bij de secretaris worden opgevraagd. 
  Fysieke kopies van de vorigen notulen zullen ook aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering in de kantine.
   
  Wij hopen op een grote opkomst, online of fysiek.  Een vereniging run je met elkaar!
   
  Bestuur S.V. Ilpendam

   

 • Ook dit jaar hebben we weer de mogelijkheid om de vergadering online te volgen. Geef je op via onderstaand formulier en we zenden je de link.  Kom je naar de kantine, geef dat dan ook even aan. Zodoende kunnen we zorgen voor de juiste indeling.