• KNVB WIL SEIZOEN AFSLUITEN MET KNVB REGIO CUP

  4 feb 2021
 • De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup.

  Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de categorie B: SENIOREN, JUNIOREN EN PUPILLEN

  Hier komt de Categorie A ( dus ons zondag 1 en 2 en zaterdag 2 ) bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden hervat vanwege de coronamaatregelen.

  HERVATTING MOGELIJK
  Alleen voor de categorie A is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk.

  In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.

  De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart.

  Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat.

  Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. 

  Hoe de verdere invulling zal zijn is nu nog niet bekend ( d.d. 04-02-2021 ) Zodra er meer bekend is zullen we iedereen informeren. 

  Tevens denken wij nog na over een toernooi vorm voor de senioren en de jeugdteams onderling. Uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden die er straks wel of niet zijn. 

  23 februari weten we meer. 1 maart hebben we als bestuur ons overleg en bekijken we welke stappen er nog mogelijk zijn. 

  Het bestuur van SV-Ilpendam.