• Contributie SV-Ilpendam 2022-2023

  26 jul 2018
 • Beste leden,

  Voor iedereen die een machtiging heeft afgegeven zullen wij rond 15 september de 1e incasso gaan uitvoeren en rond 15 oktober het 2e deel indien dit is afgesproken.

  --------------------------------------------------------
  Voor iedereen die nog GEEN machtiging heeft afgegeven doen wij bij deze het verzoek de verschuldigde contributie en de bijdragen voor het kleding & Materiaalfonds voor 1 september aan de penningmeester te voldoen.
  --------------------------------------------------------

  De contributie per seizoen:

  • t/m 7 jaar:  € 60,-
  • 8 t/m 11 jaar:  € 150,-
  • 12 t/m 19 jaar:  € 175,-
  • Senioren/Veteranen:  € 230,-
  • 7x7: € 135,-
  • Algemene reserve: € 85,-
  • Donateurs:  € 45,-

  ========================================================================

  Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De teamindeling bij de start van het seizoen is bepalend voor de categorie van de contributie.

  De incasso zal elk jaar rond 1 september worden uitgevoerd. Het is mogelijk om op verzoek in termijnen te betalen.

  Geen machtiging afgegeven? Maak voor 1 september de verschuldigde contributie over ten gunste van het rekeningnummer van S.V. Ilpendam / IBAN nummer: NL21 RABO 0330 2513 09

  Indien de verschuldigde contributie niet is ontvangen voor 1 oktober zal het lidmaatschap worden opgeschort. U of uw kind is vanaf deze datum niet meer speelgerechtigd. 

  Indien u in aanmerking wenst te komen voor een aangepaste betalingsregeling kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris. In overleg zal er dan gezocht worden naar een passende oplossing. 

  Indien de betaling op 1 november niet is ontvangen en er geen betalingsregeling is overeengekomen zal het bestuur de incasso zonder verdere aankondiging uit handen geven aan een incassobureau. De hierbij behorende incassokosten zullen door het incassobureau naast de contributie bij u in rekening worden gebracht.

  Voor alle duidelijk nog even het reglement bij opzegging van het lidmaatschap:

  Opzegging dient te gebeuren schriftelijk of per e-mail voor 1 juli met een opzegtermijn van 4 weken. Uw opzegging moet dus voor 1 juni bij de ledenadministratie zijn ontvangen. 

  Op grond van onze statuten is bij een tussentijdse opzegging altijd de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Als uitzondering is opgenomen dat: Indien de opzegging na 1 juni is ontvangen, maar voor 1 september er 50% van het lidmaatschap in rekening woden gebracht. Na 1 september is het volledige lidmaatschap verschuldigd. 

  De vereniging is gerechtigd de verschuldigde contributie te innen tot het moment dat het lidmaatschap door de vereniging is beëindigd. Overschrijving is dan pas mogelijk na betaling van het verschuldigde bedrag. 

  Zie de clubgids op de website voor alle verdere informatie. Wij bedanken u alvast voor het betalen van de verschuldigde contributie.

  Het Bestuur van SV Ilpendam.