• Algemene ledenvergadering

  28 nov 2020
 • Beste Leden,

  Hierbij de uitnodiging voor onze:

  Algemene ledenvergadering S.V. Ilpendam / Datum: 8 december 2020 / Aanvang: 20.00 uur

  Er is een hoop te bespreken en bestuurlijk gaat er het nodige veranderen. Kortom genoeg reden om je aan te melden om te komen of online mee te kijken via Zoom.

  Onze ere-voorzitter Peter Komen heeft aangegeven zijn functie neer te willen leggen en als bestuur dragen we Edwin Vreedeveld voor als onze nieuwe voorzitter. Peter zal Edwin nog bijstaan gedurende dit seizoen en we plannen zijn feestelijke afscheid aan het einde van dit bijzondere seizoen. We gaan er vanuit dat het in mei 2021 weer mogelijk is om met elkaar in onze kantine Peter te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze club met een bitterbal en een borrel.

  Ook Wim van der Meij zal na vele jaren de cijfers te hebben bijgehouden aftreden en het bestuur zal Nico Visser voordragen als onze nieuwe penningmeester. 

  Om het trio compleet te maken zal het bestuur Carola Groot voordragen als onze nieuwe secretaris. Deze functie is al langere tijd vacant en ingevuld door de overige bestuursleden. We zijn blij dat we nu weer invulling kunnen geven aan het secretariaat van de club.

  De bestaande bestuursleden; Edwin Peereboom, Fabian Kramer, Martin Ligthart en Marnix Bokhorst complementeren dan het hoofdbestuur. Wij gaan ervan uit dat deze voordrachten kunnen rekenen op de steun van onze leden en andere ook weer zal enthousiasmeren om ook actief te worden binnen onze mooie vereniging.

  Wij zijn verheugd dat het is gelukt om 3 uitstekende kandidaten te kunnen voordragen en met elkaar de uitdaging aan te gaan om de club door deze moeilijke tijd te leiden. 

  We gaan ervan uit dat we vele van jullie (online) zullen zien op 8 december. 

  Het bestuur van SV-Ilpendam

 • Een korte kennismaking met Edwin Vreedeveld;

  Weliswaar een Waterganger, maar in mijn hart zeker ook beetje Ilpendammer. De van Randwijk school, voetbal, tennis en het Wapen, de kapper, Anne, zeker niet onbekend terrein voor mij. Dat was dan ook de reden om gauw ja te zeggen toen het bestuur mij benaderde om mijzelf kandidaat te stellen om de huidige en succesvolle voorzitter Peter Komen op te volgen.

  Ik ben een aantal jaren leider bij de JO9 geweest en sta graag langs de lijn bij de verschillende teams. Het lijkt mij een mooie gedachte om de ervaring die ik met mijn werk en in de sportwereld heb opgedaan, in dienst te stellen van onze mooie voetbalvereniging. Om samen met het deels nieuwe bestuur de goed ingezette lijn verder voort te zetten en te bouwen aan de toekomst van SV Ilpendam.

 • Let op, vanwege Corona kunnen er maar 20 mensen fysiek aanwezig zijn in onze kantine. Daarom is het noodzakelijk voor iedereen omzich aan te melden via onderstaand formulier. 

  Mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn kunnen dit ook aangeven tijdens hun aanmelding op
  www.sv-ilpendam.nl en zullen de jaarvergadering online kunnen bijwonen via Zoom.

  Wij hopen op deze manier dat er veel leden, ouders en supporters zich zullen aanmelden.

  ----------------------------------------------

  Agenda:
  1. Opening voorzitter

  2. Vaststellen vorige notulen

  3. Verslag Penningmeester

  4. Verslag Kascommissie

  5. Vaststelling Contributie seizoen 2021/2022

  6. Voorstellen nieuwe bestuursleden

  Verkiesbaar : Edwin Vreedeveld – Voorzitter
  Nico Visser – Penningmeester
  Carola Groot – Secretaris

  Aftredend: Peter Komen – Voorzitter
  Wim van der Meij – Penningmeester

  7. Impact Corona op onze vereniging

  8. Rondvraag