• Nieuwe voorzitter en afscheid van Wim en Peter

  11 dec 2020
 • Beste Leden,

  Afgelopen dinsdag hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehad met dit jaar als bijzonderheid dat het online heeft plaatsgevonden en dat we in één keer 5 bestuurswijzigingen hebben ondergaan. 
   
  Na de opening door Peter Komen en de verplichten maar niet onbelangrijke zaken zoals de financiële verantwoording door Wim van der Meij, heeft het bestuur decharge gekregen aangaande de financiële huishouding vanuit de kas commissie en is Wim bedankt voor zijn heldere opgaven op papier en de toelichting op de vragen.  
   
  De volgende punten op de agenda waren de 5 bestuursveranderingen;
   
  Afgetreden zijn:
   
  Peter Komen als voorzitter, waarbij we hebben aangetekend dat we zijn afscheid in mei 2021 met alle leden in de kantine voor het echt gaan doen. Uiteraard hebben we Peter wel alvast bedankt en zijn we blij dat hij de aankomende maanden Edwin gaat bijstaan bij de verdere overdracht van al zijn taken.
   
  Wim van der Meij als penningmeester. We hebben Wim bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze club en het perfect bijhouden al die jaren van de financiële huishouding. Hij kreeg dan ook vanuit de kascommissie in de persoon van Joop Lok het mooiste compliment wat je als penningmeester kan krijgen. "Wim, het ziet er weer als vanouds goed en zeer verzorgt uit." Wim nogmaals dank en laat de wijn je goed smaken in het verre Rotterdam. 
   
  Aangetreden zijn:
   
  Onze nieuwe Voorzitter; Edwin Vreedeveld, die zich ook nog even kort heeft voorgesteld aan de Zoom kijkers en alvast een voorzetje gaf over zijn ideeën waar we met de club naar toe moeten. 
   
  De nieuwe secretaris; Carola Groot. Carola kennen vele van ons al jaren en ze help het bestuur ook al vele jaren met verschillende hand en span diensten. Als onze secretaris zal ze het secretariaat weer de nodig impulsen gaan geven en het bestuur op koers gaan houden. 
   
  Nico Visser is terug van weggeweest als onze Penningmeester. Nico stap in een warm gemaakt bed en gaat dit vanaf heden op zijn manier verder invullen. Met de handige tools vanuit de KNVB zal de financiële huishouding verder worden gemoderniseerd. Zodat het straks voor de volgende generatie nog makkelijker instappen zal zijn. 
   
  Nadat de leden akkoord zijn gegaan met de voordracht hebben ze vanuit de club alle 3 een mooie bos bloemen ontvangen! Hebben ze die maar gelijk binnen. Succes met jullie nieuwe functie!!
   
  De club in corona tijd
   
  Uiteraard hebben we gesproken over de Club in Corona tijd, Marnix Bokhorst heeft een toelichting gegeven op alle zaken die in de afgelopen tijd zijn gedaan om kosten te besparen en extra geld binnen te halen. Zo is een toelichting geven op alle overheidsmaatregelen waar we op hebben ingeschreven en zijn alle acties op een rijtje gezet. Denk daarbij o.a. aan de mondkapjes en de fotoactie zoals die samen met Martin Ligthart en Piet Kramer is opgezet en financieel ondersteund door Club van 100. Beide waren een groot succes!

  Ook de extra bijdragen vanuit de leden en de sponsoring vanuit o.a. KPN, de KNVB zijn genoemd en het feit dat nagenoeg alle leden hun contributie op tijd hebben betaald, er geen corona opzeggingen zijn en we zelfs nieuwe leden mogen verwelkomen maakt dat de club er goed op staat. Wij kunnen corona verslaan en onze club overeind houden.  
   
   
  Ook is er een update gegeven van het duurzaamheidsproject en de stand van zaken op basis van het rapport opgesteld door Piet Hofman. De korte samenvatting is dat we al een eind op weg zijn en dat we laaste stap nl. het vervangen van het dak nog even uitstellen, maar niet afstellen. Zodra we meer helderheid hebben over de langere termijn gevolgen van corona nemen we de vervolg besluiten. Later dus meer. 
   
  Als dank vanuit het bestuur, heeft Marnix een bos bloemen gehad aangevuld met een bedankje vanuit Fabian voor de inzet en de behaalde resultaten. 
   
  Ter afsluiting
   
  We sloten af met de rondvraag, waarbij verschillende leden het bestuur nog even hebben geinformeerd over een paar belangrijke punten die of aan de aandacht waren ontglipt of die nog moeten worden opgepakt waar dat in de afgelopen helaas nog niet mogelijk is geweest.

  Wel kunnen we alvast melden dat de supporters vereniging een gift heeft gedaan van € 2400,- aan de club ter ondersteuning van de duurzaamheidsinvesteringen !! Alvast bedankt daarvoor, maar we komen hier dus nog op terug, zodra dat weer kan. We hopen dus in mei 2021. 
   
  Via deze weg willen we iedereen bedanken die online en/of in de kantine heeft deelgenomen aan de jaarvergadering en spreken we de wens uit dat we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten op onze mooie club.

  Het bestuur van SV Ilpendam. 

 • Een korte kennismaking met Edwin Vreedeveld;

  Weliswaar een Waterganger, maar in mijn hart zeker ook beetje Ilpendammer. De van Randwijk school, voetbal, tennis en het Wapen, de kapper, Anne, zeker niet onbekend terrein voor mij. Dat was dan ook de reden om gauw ja te zeggen toen het bestuur mij benaderde om mijzelf kandidaat te stellen om de huidige en succesvolle voorzitter Peter Komen op te volgen.

  Ik ben een aantal jaren leider bij de JO9 geweest en sta graag langs de lijn bij de verschillende teams. Het lijkt mij een mooie gedachte om de ervaring die ik met mijn werk en in de sportwereld heb opgedaan, in dienst te stellen van onze mooie voetbalvereniging. Om samen met het deels nieuwe bestuur de goed ingezette lijn verder voort te zetten en te bouwen aan de toekomst van SV Ilpendam.