• Koop online en sponsor tegelijk de club

  • Duurzaamheidsproject SV-Ilpendam

  • Werkgroep 3

    Medio 2021 gaan we bekijken of het dak nog in 2021 kan worden gedaan of dat we dat moeten doorschuiven naar 2022 of wellicht nog later. 

    Het bestuur van SV Ilpendam. 

    ---------------------------------------------

     

    WERKOMSCHRIJVING

    De activiteit zijn de ondersteunende werkzaamheden voor vervanging van de dakbedekking op de kantine en bestuurskamer, globaal zijn de volgende werkzaamheden onderkend:

    • Verwijderen grind van het dak
    • Demontage boei delen


    Klomp en CME Bouw zijn de aannemers voor deze klus en met de hulp van de leden klaren we deze klus. 

  • Meedoen?

    Als u het belangrijk vindt en mee wilt werken om de kosten voor het duurzaamheid Project van s.v. Ilpendam zo laag mogelijk te houden dan kunt u zich voor de werkgroep van uw voorkeur aanmelden bij:

    Marnix Bokhorst
    marnixbokhorst@gmail.com
    06 29480150

    Fabian Kramer
    Fabian.kramer@hotmail.com
    06 11192526

  • Zonnepanelen

  • Technical Support

  • Bouwbedrijf CME

  • Transport

  • Support met advies

  • Financiële ondersteuning

  • Support met kennis en arbeid

  • Dakbedekking