• Koop online en sponsor tegelijk de club

 • Duurzaamheidsproject SV-Ilpendam

  In een extra ledenvergadering gehouden op 6 mei 2019, is door het bestuur een duurzaamheid project gepresenteerd om de kosten voor het toekomstige verbruik van energie met betrekking tot gas en elektra sterk te reduceren.

  Het duurzaamheid project is begroot op  € 95.546,- , waarvoor bij het NOC*NSF een subsidie is aangevraagd van € 33.441,- . Voor de uitgave van het resterende bedrag van € 62.105,- is door de aanwezige leden goedkeuring verleend aan het bestuur.

   

  Het resterende bedrag van € 62.105,- kan echter verder worden verlaagd met zelfwerkzaamheid door de leden en vrijwilligers.

  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle leden en vrijwilligers, die affiniteit hebben met de werkzaamheden zoals aangegeven in de onderstaande werk omschrijvingen, om zich hiervoor aan te melden.

 • Werkgroep 3

  WERKOMSCHRIJVING

  De activiteit voor werkgroep 3 zijn de ondersteunende werkzaamheden voor vervanging van de dakbedekking op de kantine en bestuurskamer, globaal zijn de volgende werkzaamheden onderkend:

  • Verwijderen grind van het dak
  • Demontage boei delen
  • Aanbrengen nieuwe boei delen
  • Schilderen nieuwe boei delen
  • Regen water afvoeren aanpassen

  SAMENSTELLING WERKGROEP
  De bekwaamheid gevraagd van de leden voor deze werkgroep is timmerwerk, schilderen en spierkracht voor het afvoeren van het grind en evt. verlenen van assistentie.

  We denken minimaal aan twee personen voor het timmerwerk, twee voor het schilderwerk en minimaal zes assistenten voor verwijderen van het grind.

  PLAN VAN AANPAK
  Het uitvoeren van de werkzaamheden aan het dak van de kantine en bestuurskamer is gepland in feb/maart 2020

 • Meedoen?

  Als u het belangrijk vindt en mee wilt werken om de kosten voor het duurzaamheid Project van s.v. Ilpendam zo laag mogelijk te houden dan kunt u zich voor de werkgroep van uw voorkeur aanmelden bij:

  Marnix Bokhorst
  marnixbokhorst@gmail.com
  06 29480150

  Fabian Kramer
  Fabian.kramer@hotmail.com
  06 11192526

 • Zonnepanelen

 • Technical Support

 • Bouwbedrijf CME

 • Transport

 • Support met advies

 • Financiële ondersteuning

 • Support met kennis en arbeid

 • Dakbedekking